ברוכים הבאים לבית הדיגיטלי שלי

האתר הזה פועל כתחליף לבית פיסיקלי של דתי מקודש יחיד שנוטה לנדוד הרבה.  זה במידת מה "מנזר וירטואלי". אני הנווד, אח יונתן ביילי. בסופו של דבר, האתר הזה הוא הכרזה ציבוריה של חיי כנוצרי דתי תחת נדרים. אני קובע את תבנית החיים שלי על יוחנן המטביל. יש באתר הזה הנדרים וחוקים שלי וגם כמה כתבים אישיים.

English