חוקי הבית

Evangelical Counsels

Poverty All of my material possessions are not mine, but God’s. I vow to live a simple life, living only off of the fruit of my own labors and of alms. Money and possessions not necessary for a modest life or the support of my children will be given to charity.

Chastity I will live a life of purity, separated from the excesses and temptations of the world. I will live as a person in the world but not of the world. I vow to remain unmarried. I will live my days chaste and free from sexual activity.

Obedience I will obey God in all of my ways and doings. Here on earth I also pledge obedience to my ecclesiastical and religious superiors. I will live as a lawful individual obedient to the laws of my land so far as they do not inhibit my relationship with God or mission as a Solitary. I will not maintain friends and associates to whom I show favoritism above others.

Rules of Life

I will treat all people with dignity, regarding them as creations of God either receiving or possessing the potential to receive God’s redemption and sanction.

אני אקיים את המשאבים הרוחניים והטמפורליים שלי לסיוע בהגנה על המדוכאים ולעבוד רצון אלוהים.

אני אשאף לחיים מהורהרים באלוהים, לא מחפש כדי לחוות חוויה טמפורלית לשווא.

אני אחפש ללמד החוכמה שאלוהים נתן לי, אני אף פעם לא אסרב יעץ לכל מי שמחפש את זה ממני.

פעם לא אסרב להצעה להתפלל עם מישהו או עם בקשה להתפלל למישהו.

I will comply with and abide by the tradition of the ecclesiastical seal of privacy with regard to individuals who invoke my confidence.

I will maintain my own modest domicile, refraining from cohabiting with others, with the exception of my children, or by agreement, with other Consecrated Religious who share similar vows to mine.

אסוג במדבר בבדידות פעם אחת בשנה למשך שלושה ימים.

אני אתפלל בהתעוררות, בהליכה למיטה, ובקריאת כתבי הקודש.

אני אשתתף סעודת האדון לפחות פעם אחת בשבוע.