חוקי הבית

יעוצים אוונגליים

עוני כל החפצים החומריים שלי אינם שלי, אלא של אלוהים. אני נשבע לחיות חיים פשוטים, לחיות רק מהפרי של העבודה שלי. כסף ונכסים שאינם נחוצים לחיים צנועים או לתמיכת הילדים שלי יינתנו לצדקה.

צניעות אני אחיה חיי טוהר, מופרד מהחריגות והפיתויים של העולם. אני אחיה כאדם בעולם, אבל לא מההעולם. אני נשבע להישאר לא נשואי. אני אחיה את ימיי צנועים וחופשיים מפעילות מינית.

ציות אני אציית אלוהים בכל הדרכים שלי. גם כאן בעולם אני מתחייבת לציית לממונים  דתיים. אני חי כאדם צייתני חוקי לציית לחוקי הארץ שלי עד כדי כך שהם לא מעכבים את הקשר שלי עם אלוהים או השליחות שלי כדתי יחידי. אני לא אחזיק חברים ומקורבים שאליהם אני מגלה אהדה כלפי אחרים.

חוקי החיים

אני אתייחס לכל האנשים בכבוד, מכבד אותם כיצירות של אלוהים שמקבלים, או שהם בעלי הפוטנציאל לקבל, את הגאולה של אלוהים וברכה.

אני אקיים את המשאבים הרוחניים והטמפורליים שלי לסיוע בהגנה על המדוכאים ולעבוד רצון אלוהים.

אני אשאף לחיים מהורהרים באלוהים, לא מחפש כדי לחוות חוויה טמפורלית לשווא.

אני אחפש ללמד החוכמה שאלוהים נתן לי, אני אף פעם לא אסרב יעץ לכל מי שמחפש את זה ממני.

אני אציית ואשמור את המסורת של חותם הפרטיות הכנסייתי ביחס לאנשים שמפעילים את הביטחון שלי.

אני אף פעם לא אסרב להצעה להתפלל עם מישהו או לבקשה להתפלל למישהו.

אני אשמור על מקום המגורים הצנוע שלי, נמנע מלהיות משוחדת עם אחרים, חוץ מהילדים שלי, או בהסכמה, עם דתיים מקודשים אחרים שיש להם נדרים דומים לשלי.

אני אסוג במדבר בבדידות פעם אחת בשנה למשך שלושה ימים.

אני אתפלל בהתעוררות, בהליכה למיטה, ובקריאת כתבי הקודש.

אני אשתתף סעודת האדון לפחות פעם אחת בשבוע.